Zakres działalności

Zakres świadczonych usług w formie stałej lub doraźnej obsługi prawnej zawsze zależy od indywidualnych potrzeb i oczekiwań Klienta.

Kancelaria oferuje:

 • stałą obsługę prawną podmiotów gospodarczych oraz tworzenie, przekształcanie i likwidację spółek;
 • pomoc prawną dla klientów w indywidualnych sprawach w zakresie świadczonych usług;
 • zastępstwo procesowe oraz udzielanie porad;
 • sporządzanie opinii prawnych, projektów umów i aktów prawnych;
 • przygotowanie i negocjowanie umów w obrocie gospodarczym i prywatnym oraz udział w dokonywaniu czynności prawnych;
 • prowadzenie procesu windykacji należności Klientów;
 • badanie i regulację stanu prawnego nieruchomości;

Kancelaria prowadzi obsługę w zakresie:

 • prawa spółek i prawa gospodarczego;
 • prawa cywilnego ;
 • prawa międzynarodowego obrotu gospodarczego, w tym międzynarodowych umów handlowych;
 • prawa obrotu nieruchomościami;
 • prawa autorskiego i prawo własności intelektualnej;
 • prawa upadłościowego i naprawczego;
 • prawa spółdzielczego;
 • prawa rodzinnego i opiekuńczego;
 • prawa konsumenckiego;
 • prawa budowlanego;
 • prawa egzekucyjnego;
 • prawa pracy;
 • funkcjonowania instytucji kultury;
 • prawa administracyjnego;